Lãi suất cho vay các các ngân hàng Việt Nam hiện nay

Lãi suất vay ngân hàng nhóm “Big 4”

“Big 4” là nhóm ngân hàng lớn trên thị trường, gồm 4 cái tên thuộc nhóm ngân hàng nhà nước là Vietcombank, VietinBank, Agribank và BIDV. Theo cập nhật lãi suất vay ngân hàng nhóm “big 4” hiện như sau:

Ngân hàng Vay tín chấp Vay thế chấp
Vietcombank 15% 7,7%
VietinBank 9,6% 7%
BIDV 13,5% 7,7% - 7,8%
Agribank 13% 6% - 7,5%

(Ghi chú: Đây là lãi suất ưu đãi, sau thời gian ưu đãi các ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất khác)